ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

– weboldallal kapcsolatos adatkezelésről –

Tartalomjegyzék

 1. Adatkezelő személye, elérhetőségei
 2. Kik az Érintettek, kire vonatkozik jelen Tájékoztató?
 3. Mit tartalmaz jelen Tájékoztató?
 4. Adatkezelés esetei:
 5. Milyen jogai vannak az érintettnek?
 6. Adatbiztonság

Hova fordulhat jogai megsértése esetén?

 

 I. Adatkezelő személye, elérhetőségei

 

Név ECONIX Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2.
Cégjegyzékszám 13 09 154191
A nyilvántartó bíróság megnevezése Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám 13220545213
Telefonszám +36 23 814 814
E-mail cím kozpont@econix.hu
Honlap cím www.econix.hu
Képviseli (önálló képviseleti joggal) Szücs András ügyvezető
Képviselő elérhetőségei (e-mail cím) kozpont@econix.hu
  • továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő vagy munkáltató- Ezen túlmenően Adatkezelő alatt – kivéve, ha jelen Szabályzat ettől eltérően rendelkezik – érteni kell az Adatkezelő munkavállalóit, akik – foglalkoztatási jogviszonyukkal összefüggő – eljárásáért Adatkezelő társaság, mint foglalkoztató a 2012. évi I. törvény, illetve a 2013. évi V. törvény szerint felelősséggel tartozik.

 

A jelen weboldallal kapcsolatos adatkezelésekről az Adatkezelő, mint a https://www.econix.hu// domain név alatt elérhető weboldal és aloldalainak – továbbiakban: weboldal – üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását. Az érintettek jelen tájékoztatót adatkezelő székhelyén, valamint adatkezelő weboldalán korlátozás nélkül elérhetik.

 

II. Kik az Érintettek, kire vonatkozik jelen Tájékoztató?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki Adatkezelő weboldalát felkeresi, illetve aki felveszi a kapcsolatot Adatkezelővel közösségi oldalain (Facebook).

 

III. Mit tartalmaz jelen Tájékoztató?

Tájékoztatást

 • az Adatkezelő által gyűjtött, Önt azonosító adatokról;
 • arról, hogyan használja fel ezeket az adatokat Adatkezelő;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján az adatok kezelése történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülhetnek; és
 • arról, hogy hogyan történik az adatok tárolása;
 • arról, hogy milyen jogai vannak Önnek az Adatkezelő általi adatkezelések tekintetében.

 

A jelen Szabályzat tartalmazza továbbá az Ön adataira és magánszférájára vonatkozó további fontos információkat. Amennyiben a jelen Tájékoztató bármely pontja ellentétes lenne a magyar jogszabályokkal, a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Társaságunk, mint adatkezelő az Ön személyes adatait a hozzájárulás, az adattakarékosság, az adatbiztonság és a bizalmasság elve szerint, a vonatkozó jogszabályok és különösen a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelettel (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete; “General Data Protection Regulation” – a továbbiakban: a „GDPR”) összhangban kezeli.

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

A weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje adatait és igazolja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, ez esetben a weboldalt nem tudja böngészni.

 

IV. Adatkezelés esetei:

 • A weboldal felkeresésével és azon való böngészéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok köre:

Az oldal adatait az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók (akikről tájékoztatást a jelen Tájékoztató V. pontjában talál) a Google Analytics rendszerén keresztül gyűjtik. A kezelt adatok köre alapértelmezés szerint nem alkalmas a felhasználók személyes azonosítására, az adatok kezelése során a felhasználók személyes azonosítására az Adatkezelő és Adatfeldolgozók nem törekszenek.

Minden alkalommal, amikor ellátogat a weboldalra, automatikusan hozzájuthatunk az alábbi adatok bármelyikéhez:

 • (i). műszaki adatok, beleértve az Internet protocol (IP) címet, amellyel az Ön gépe az internetre kapcsolódik, domain név és ország, amely lekéri az adatokat, a letöltött mappák, az Ön által használ böngésző típusa és verziószáma, böngésző plugin és verziószám, az operációs rendszer és platform;
 • (ii). a látogatásának adatai, beleértve a teljes Uniform Resource Locators (URL) kattintások összességét (clikstream) a weblapunkról és a weblapunkon keresztül (dátummal és időponttal), egyes látogatott weblapok dátuma és a látogatás időtartama, a lapon töltött idő és interakció adatai (úgy mint gördítések (scrolling), kattintások (clicks), és mouse-over), annak módja, hogy hogyan böngészett tovább a lapról, forgalmi adatok, helymeghatározó adatok, weblog és egyéb kommunikációs adatok illetve további szolgáltatások kezdeményezése és letöltések során megadott adatai.
 • (iii). Amennyiben Ön közösségi médián keresztül kerül velünk kapcsolatba, bizonyos adatokat gyűjtünk Önről a közösségi médiában használt adatlapjáról, a velünk kapcsolatos interakciójából, vagy azokból az adatokból, amelyeket termékeinkhez vagy szolgáltatásinkhoz kapcsolódóan Ön megad.

A fentieket a weboldal beállításival nem lehet korlátozni, az adatokat harmadik fél (Google LLC, Facebook Ireland Ltd.) tárolja, analizálja.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felkeresi a weboldalt és azon böngészik.

Az adatkezelés célja minden esetben a weboldalunk használatának biztosítása, valamint a felhasználói élmény növelése.

Az adatkezelés időtartama: A Google Analytics alapértelmezett adatmegőrzési szabályzatának megfelelő alapértelmezett időintervallum.

Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás a weboldal felkeresésével.

Az adatkezelés jogalapja felhasználó hozzájárulása, melyet a weboldal használatával  ad meg. /GDPR 6. cikk (1) a)/

Adatfeldolgozók, adattovábbítás: az oldalon tárolt adatokhoz az Üzemeltető és a lent feltüntetett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Az adatok felhasználása: a weboldal használatának biztosítása és felhasználói élmény fokozása.

 • Kapcsolatfelvétel (üzenet küldése társaságunknak)

A weboldalon elérhető Kapcsolat menüpontban az érintettnek lehetősége van megadni személyes adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, ajánlatot kérjen, észrevételeket tegyen a weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel).

Az érintettek és a kezelt adatok köre: Azon érintettek, akik a kapcsolatfelvétel érdekében a weboldalon keresztül megadják személyi adataikat. A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyeknek van jogosultságuk. A 16. életévüket betöltött érintett hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges: név; e-mail cím; telefonszám; üzenet („milyen ügyben érdeklődsz”).

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatásokról és adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás nyújtása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintettel, érintett tájékoztatása, az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Kapcsolatfelvétel esetében a beterjesztett igény vagy kérdés lezárultáig, illetve amíg érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) a)/

Az adatok felhasználása: a kapcsolatfelvétel céljának megfelelő tájékoztatás nyújtás, egyéb teljesítés.

 • Kapcsolatfelvétel álláshirdetésre jelentkezés céljából

A weboldalon elérhető Karrier menüpontban az érintettnek lehetősége van állásokkal kapcsolatos értesítés, jelentkezés céljából megadni személyes adatait annak érdekében, hogy vele kapcsolatfelvételre kerüljön sor az Adatkezelő által hirdetett állásokkal kapcsolatban.

Az érintettek és a kezelt adatok köre: Azon érintettek, akik a kapcsolatfelvétel érdekében a weboldalon keresztül megadják személyi adataikat. A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyeknek van jogosultságuk. A 16. életévüket betöltött érintett hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges: név; e-mail cím; telefonszám; „milyen területen szeretnél elhelyezkedni”.

Az adatkezelés célja: Az állások iránt érdeklődő személyekkel kapcsolatfelvétel, jelentkezésük elbírálása.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így az állásra történő jelentkezés elbírálásáig, illetve ezt megelőzően, ha az érintett  kéri az adatai törlését, illetve visszavonja személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, akkor ezen időpontig. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) a)/

Az adatok felhasználása: az érintettel az állásra történt jelentkezés okán kapcsolatfelvétel, jelentkezésének elbírálása.

 • Weboldal látogatásával kapcsolatos cookie-k és technikai eszközök

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatja érintetteket az általa weboldalán használt cookie-kkal, beépülő modulokkal, adatgyűjtőkkel kapcsolatban:

4.1. Cookie-k

 1. A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyek a weboldal meglátogatásakor a látogató böngészőjébe helyeződnek és ezen keresztül a számítógép merevlemezén adatokat tárolnak. A cookie-k lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára látogató felismerését a különféle webhelyeken, szolgáltatásokban, eszközökön. A cookie-kat azért használjuk, hogy megértve és emlékezve a látogató személyes böngészési preferenciáit, a jövőben személyre szabottabb élményt nyújthassunk a látogató számára.

 

 1. A cookie-k alkalmasak arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát

 

 1. A látogató webböngészőjében beállíthatja az összes cookie elfogadását vagy tiltását, illetve értesítés megjelenítését cookie érkezésekor. A böngészők nem egyformák, az adott program „Súgó” menüjében nézhet utána, hogy miként módosíthatók a cookie-beállítások.
  Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatások cookie-kat igényelhetnek a működésükhöz, amelyek letiltása befolyásolhatja a szolgáltatások vagy azok egyes részeinek használatát.

 

 1. A cookie-k kezeléséről további tájékoztatást a allaboutcookies.orgweboldalon kaphat. A cookie-kat Adatkezelő a weboldal Ön igényeinek megfelelő kialakítására, termékeinek, szolgáltatásainak, marketing tevékenységének javítására használja.

 

 1. Társaságunk az alábbi fajtájú cookie-kat használja, illetve használhatja weboldalán:

 

 • (i). Alapvető cookie-k: Ezek nélkül Társaságunk nem tudja garantálni a weboldal megfelelő működését. Ezek nem gyűjtenek személyes adatot az érintettől.
 • (ii). Teljesítmény cookie-k Lehetővé teszik a weboldal teljesítményének és megjelenésének elemzését, valamint a hibák észlelését.
 • (iii). Funkcionális cookie-k Lehetővé teszik, hogy a weboldal jobb felhasználói élményt biztosítson. Például az ilyen típusú cookie-k segítségével biztosítjuk, hogy ha webhelyünkre látogat, az ott megjelenő információk megfeleljenek felhasználói beállításainak.
 • (iv). Hirdetési cookie-k Lehetővé teszik Társaságunk számára, hogy hirdetéseket juttassanak el a látogatóhoz, illetve az ilyen kommunikációhoz adott külön hozzájárulás esetén közvetlenül felvegyék a látogatóval a kapcsolatot az érdeklődési körének megfelelő témákban, például olyan termékekre vonatkozó információk gyűjtésével, amelyeket a látogató megtekintett a weboldalon.

 

4.2. Beépülő modulok (Facebook Pixel beépítés, mely kód funkcionalitását tekintve irányadók rá a beépülő modulokra vonatkozólag alább írtak):

Weboldalunkon keresztül közösségi hálózatok beépülő moduljai is használhatók. Beépülő modult tartalmazó Szolgáltatás használatakor a látogató eszközéről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött adatokra Adatkezeőnek nincs befolyása. Ha bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja tükrözheti Szolgáltatásaink használatát.

Ha műveleteket végez a Beépülő modulokkal, például a „Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A Beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi hálózati fiókjába. Az alábbiakban információkat találhat a Szolgáltatásainkban használt Beépülő modulok közösségi hálózati szolgáltatóiról:

Amennyiben az alábbi közösségi hálózatok közül annak tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt adatait a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a Szolgáltatások használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból.

 • Facebook Adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/címen találhat.

 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, tekintettel arra, hogy az előzőleg felsorolt szolgáltatók szerverei nem feltétlenül vannak Magyarországon, ezért előfordulhat, hogy a jelen pontban felsorolt adatok továbbításra kerülnek Magyarországon kívüli, külföldi országba. Ezzel kapcsolatos részleteket az előzőleg felsorolt linkeken elhelyezett tájékoztatókból ismerheti meg.

 

4.3. Hivatkozások és linkek

A weboldal harmadik személyek (azaz nem Adatkezelő által üzemeltetett) oldalaira mutató linkeket is tartalmazhat. Az Adatkezelőnek nincs befolyása a harmadik személyek által üzemeltetett oldalak tartalmára és biztonságára, ezért nem tartozik felelősséggel azokért. Felhívjuk figyelmét, hogy minden oldalon tekintse át az adatkezelési tájékoztatót személyes adatai megadása előtt.

 • Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés, online marketing

Adatkezelő az alábbi közösségi oldalakon érhető el:

 

Adatkezelővel kizárólag akkor kerül kapcsolatba az érintett, közösségi oldalán keresztül és így kizárólag abban az esetben kerül sor az alábbi adatainak kezelésére, amennyiben az érintett az Adatkezelővel saját közösségi oldalán keresztül kapcsolatba lép.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk közösségi oldalakon történő jelenléte marketing célú.

Az érintett a közösségi oldal szolgáltatója által meghatározott feltételek szerint, önkéntesen járul hozzá bizonyos cselekmények elvégzésével Társaságunk által közzétett tartalmak követéséhez. Kérjük, hogy az érintett ismerje meg előzetesen a közösségi oldalak adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját, melyeket a https://www.facebook.com/about/privacy/, weboldalon érhet el.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait, illetve azon közzétett tartalmakat kedveli (like), megosztja, követi, egyéb módon kapcsolódik hozzá önkéntesen.

Kezelt adatok: nyilvános név (azonosítás céljából), nyilvános e-mail cím (kapcsolattartás céljából), érintett nyilvános fotói (azonosítás céljából), érintett által a felhasználói felületen keresztül küldött üzenete, illetve értékelése (kapcsolattartás, illetve minőségbiztosítás céljából).

Mi az adatok forrása? Az érintett által közvetlenül megadott adatok.

Mi az adatkezelés célja? A Társasággal kapcsolatos hírek, újdonságok, weboldalra is felkerülő tartalmak minél szélesebb körhöz történő eljuttatása, hozzáférhetővé tétele, marketing azért, hogy így az érdeklődők tájékoztatásra kerüljenek.

Meddig kerül sor adatkezelésre? Az érintett kérése alapján a törlésig.

Adatkezelés jogalapja: Érintett felhasználó hozzájárulása, melyet a közösségi oldalak funkcióinak Adatkezelő vonatkozásában történő használatával ad meg. /GDPR 6. cikk (1) a)/

 1. Adatfeldolgozók, adattovábbítás címzettjei

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztatóban az egyes adatkezeléseknél meghatározott, az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket elérhető hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti.

Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó megnevezése Tárhely.EU Kft.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám 01 09 909968
székhely 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
adószám 14571332-2-42
KSH szám
e-mail cím ugyfelszolgalat@tarhely.eu
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése tárhelyszolgáltatás (hosting) nyújtása

 

Adatfeldolgozó megnevezése Yellow Consulting Kft.
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám 01 09 955415
székhely 1191. Kosárfonó u. 24. XI./41.
adószám 23152593-2-43
KSH szám
e-mail cím info@yc.hu
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése weboldal üzemeltetés

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

 

VI. Milyen jogai vannak az érintettnek?

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2011. évi CXII. Info tv., valamint a GDPR alapján az alábbi jogokkal élhetnek a Társaságunk által végzett adatkezeléssel kapcsolatban:

 • (i). kérelmezhetik a Társaságunktól a rájuk vonatkozó személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást és azokhoz való hozzáférést,
 • (ii). azok helyesbítését,
 • (iii). elfeledtetését (mely az adatok végleges és teljes törlését magába foglalja), vagy
 • (iv). kezelésének korlátozását és
 • (v). tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, valamint
 • (vi). megilleti az adathordozhatósághoz való jog,
 • (vii). hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jog a hozzájárulás visszavonásának joga,
 • (viii). adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezésének joga,
 • (ix). bírósághoz fordulás joga,
 • (x). kártérítés, sérelemdíj iránti igény;

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását a kozpont@econix.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő székhelyére megküldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozat beérkezését követően az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató VIII./(xi) pontja szerinti eljárás mellett megvizsgálja és megválaszolja a megkeresést, valamint megteszi az Adatkezelő szabályzataiban, egyéb belső előírásokban és a jogszabályokban foglaltak szerinti szükséges lépéseket.

Egyebekben az érintettek jogaira és azok gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

Hova fordulhat jogai megsértése esetén?

 • (i). Panasz benyújtása Társaságunk felé az kozpont@econix.hu e-mail címre, vagy székhelyére történő levélküldés útján.
 • Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 

Név Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
posta cím 1374 Budapest, Pf. 603.
e-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap cím http://naih.hu
telefonszám +36(1) 391-1400
fax +36(1) 391 14 10

Továbbá, kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Név Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Székhely 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
postacím 1525. Pf. 75
e-mail cím info@nmhh.hu
honlap cím http://nmhh.hu/
telefonszám (06 1) 457 7100
fax (06 1) 356 5520

Azonban kérjük az érintetteket, az eljárás kezdeményezése előtt panaszukkal szíveskedjenek először a Társaság felé fordulni, azt Társaságunk részére elküldeni a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített elérhetőségek egyikére annak érdekében, hogy a sérelmes helyzet a lehető leggyorsabban kivizsgálásra és szükség szerint orvoslásra kerülhessen.

 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

VII. Adatbiztonság

Társaságunk elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, jogosulatlan hozzáférés, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz a technika és tudomány mai állása szerint minden szükséges és elvárható óvintézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazását is.

Ennek érdekében a honlap üzemeltetés szolgáltatás nyújtására a Yellow Consulting Kft.-t bízta meg, aki a hosting szolgáltatást nyújtó Tárhely.EU Kft. viszonteladójaként, a szervereiken elhelyezett, magas biztonsági és műszaki követelményeknek megfelelő tárterületen nyújtja szolgáltatását. Folyamatosan monitorozott és menedzselt tűzfalak mögött működő redundáns tárolóik tartalmáról napi mentés készül, ami 14 napig visszaállítható tartalmakat garantál.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás nem teljesen biztonságos folyamat, melyre tekintettel tájékoztatjuk, hogy az érintett általi adattovábbításért az érintett teljes felelősséggel tartozik, Társaságunk nem vállal felelősséget és garanciát a weboldalon történő adattovábbítás biztonsága tekintetében, így különösen a weboldal biztonságáért (vírus és kártékony szoftverek alóli mentességért), hibamentességéért. Az érintettek a weboldalt saját felelősségükre használhatják. A weboldalon elhelyezésre kerülhetnek olyan linkek, melyek harmadik fél oldalaira mutatnak, mely oldalakért és az azok miatt keletkezett károkért Társaságunkat semmilyen felelősség nem terheli, felelősséget nem vállal, ezen oldalakat az érintettek saját kockázatukra látogatják. Az érintettek kizárólag ezen rendelkezések elfogadása esetén használhatják és használják a weboldalt, melyre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a weboldal használatával ezen rendelkezéseket az érintett tudomásul veszi és elfogadja.

Társaságunk a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja.

Módosítás esetén azt megfelelően közzé teszi Társaságunk. Kérjük időközönként ellenőrizze a módosításokat.

Amennyiben Ön továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat és használja a weboldalt, Ön ezzel megerősíti, hogy elolvasta és megértette az adatvédelmi Tájékoztatónk legutóbbi változatában található rendelkezéseket.

 

Kelt: Budaörs, 2021. 09. 15.

Econix Kft., mint Adatkezelő

jóváhagyó: Szücs András ügyvezető

 

Az Adatkezelési Tájékoztató letölthető IDE kattintva.